The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

PopulärvetenskapVar i rymden finns drägliga förhållanden för liv?

Nordenmarkföreläsningen 2022
Nordenmarkföreläsningen vid svenska Astronomdagarna i Göteborg 2022

                                                                   https://youtu.be/jdtuCTSjLg0

Att se ytan på andra stjärnor

Skåda_stjärnor_rubrik
Artikel från tidskriften "Populär Astronomi"
Mycket av astronomins framsteg möjliggörs tack vare allt skarpare avbildning. För att lyckas se något på ytan av närbelägna stjärnor krävs en bildskärpa tusenfalt bättre än rymdteleskopet Hubble.  Detta kan uppnås med system av optiska teleskop hopkopplade över kilometerlånga avstånd!

 

Sökandet efter liv i rymden 

Omslaget till Pufendorfinstitutets antologi om "Extrema världar"
   ANDRA JORDAR KRING ANDRA SOLAR
Hur många jordar finns det? Numera känner vi till en massa planeter som kretsar kring andra stjärnor än solen, så kallade exoplaneter. Sökandet efter dessa pågick under många årtionden och genombrottet möjliggjordes genom noggranna mätningar av hur stjärnornas rörelser påverkas av tyngdkraften från sina följeslagare. Men hur bedrev astronomerna sitt sökande fram till de första säkra upptäckterna?
Omslaget tiil Pufendorfinstitutets antologi "LIV. Utomjordiskt, syntetiskt, artificiellt"
           LIV LÅNGT UTE I RYMDEN?
Finns det liv någonstans utanför jorden? Och i så fall, hur kan man veta detta? Frågan om liv i rymden har engagerat människor från historiens tidigaste gryning och varje tidsepok har burit på sina speciella tankar om vilka tecken i skyn som kan tolkas som belägg för liv långt därute.

 

Vad döljs i ljuset från kosmos? 

Omslag till tidskriften "Populär astronomi"
         ASTRONOMI OCH KVANTOPTIK
Ljus från rymden bär på dolda egenskaper som inte kan avslöjas med dagens teleskop. Insikten om dessa kvantoptiska egenskaper har belönats med Nobelpris i fysik och kan utnyttjas i framtida astronomiska instrument för att öppna nya informationsvägar från Universum.

 

Stjärnorna på himmelen, de blänka.  Men varför? 

Startsida till artikel om varför stjärnor tindrar
     VARFÖR TINDRAR STJÄRNORNA?
Sedan urminnes tider har människan undrat varför natthimlens stjärnor blinkar och tindrar. Att upphovet är luftoro i jordens atmosfär blev accepterat först på 1700-talet. I våra dagar söker astronomerna eliminera dess effekter, bl a för att kunna avbilda planeter kring andra stjärnor.

 

Se stjärnor även inomhus! 

Interiör av ett planetarium
   PLANETARIER I LUND OCH I VÄRLDEN
Planetarier är inrättningar där man kan beskåda en konstgjord stjärnhimmel och få se hur den ser ut från olika platser på jorden och under olika tider. Världens första egentliga planetarium tillkom för hundra år sedan.  I Lund kan man besöka det moderna planetariet på Vattenhallen (https://www.vattenhallen.lu.se/planetariet/ ).

=======================================================================