The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Gymnasieprojekt

[This page is in Swedish]

Det är uppenbart att många av landets gymnasieelever har mycket höga ambitioner när det gäller att forma och genomföra sina gymnasieprojekt.  Varje år får vi ett antal frågor och funderingar från elever som är intresserade av att göra ett projekt inom astrofysik.   Våra astronomer har tyvärr inte möjligheten att handleda gymnasieelever, men försöker ändå vara hjälpliga på ett eller annat sätt i den mån det går.   

De senaste åren har gymnasieelever fått hjälp i form av:

 • Tillgång till astronomisk data från dataarkiv.
 • Tillgång til kod för astronomiska simulationer.
 • Möte med en astronom (ca 30-60 min) och chansen att ställa frågor / diskutera sitt projekt.
 • Tillgång till forskningsartiklar och / eller litteratur.
 • Teleskoptid för att ta egna observationer.

För dig som just nu funderar på att göra ett gymnasieprojekt inom astronomi rekommenderar vi huvudsakligen dataarkiven.  I denna moderna tid genererar rymdbaserade och markbaserade observatorier enorma mängder data, och det finns mycket i arkiven som ingen har ännu tittat på.

Exempel på dataarkiv du kan utforska:

Europeiska sydobservatoriet (ESO)

Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

ESAs astrometrisatelit: Gaia

Exoplaneter

ESA Asteroid Toolkit

På ESAs hemsida hittar du allt du behöver om du vill fördjupa dig i solsystemets asteroider.   ESA berättar var du kan hittar data och listar länkar till både analysverktyg och visualiseringsverktyd.

 


Glimpse of the Meridian Teleskope. Photo.

 

För dig som inte hittar den data som behövs för att utföra ditt projekt i de astronomiska dataarkiven kan vi undersöka möjligheten för egen observationstid.  Att bearbeta och analysera astronomisk data från grunden kan vara svårt så det är viktigt att du har valt ett projekt som håller rymlig ambitionsnivå och kan utföras innom de tidsbegränsningar du har.  

För att få teleskoptid kommer du behöva sätta ihop en ansökan och skicka till oss.  Din ansökan om teleskoptid ska innehålla:

 • En beskrivning av ditt projekt
 • En liten motivation för att du har den kunskap / det stöd som behövs för att genomföra projektet (eftersom vi inte kan agera som handledare)
 • En liten motivation för varför gymnasiearbetet inte kan genomföras med arkivdata
 • Information om det/de astronomiska objekt du vill observera (namn, koordinater, ljusstyrka, etc.)
 • Ditt observationsplan bör även inkludera:
  • Visibility plot(s):  (Kan t.ex. genereras med NOT, ING, Astroplan, airmass.org )
  • Finder chart(s):    (Kan t.ex. genereras med Aladin Lite eller ESA Sky.
  • Vilka fotometriska filter du vill använda 
  • En uppskattning av hur mycket data du kommer generera (antal bilder)
  • En uppskattning av hur mycket observationstid totalt du tror du kommer behöva 

Notera att för tillfället har kan gymnasiestudenter enbart ansöka teleskoptid för fotometriska undersökningar (dvs. bilder inte spektra).  De teleskop vi kan hjälpa dig söka tid på ligger i Australien, Kalifornien, på Hawaii samt här i Lund.

 


 

Exempel på gymnasieprojekt som har fått stöd på ett eller annat sätt från Lunds universietets astronomer:

 • Supernovor av typ Ia - En avståndsbedömning med hjälp av supernovor
 • Detektion av exoplanet från grunden. Från observation till databearbetning i python
 • Ljuskurvemodellering av HD232102
 • Investigation of the Milky Way’s regional metallicity - An analysis with regard to the Galaxy’s evolution
 • Stabilitetsanalys av multipelstjärnsystem
 • Exoplanetär beboelighet - En modell av avlägsna solsystem
 • Strange worlds
 • Fotometri av stjärnan Hilt 1089

 

 

The Milky Way with stars as streaks as we zoom into the image.
The Milky Way zoomed in. Credit: A. Ghizzi Panizza/ESO.