The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Gymnasiearbete innom astronomi/astrofysik

Vi här på Lunds universitet är nyfikna att veta hur det gick sen för dig och ditt gymnasiearbete. Vi skulle därför uppskatta om du kunde svara på några frågor för oss:

I samband med ditt önskemål om att göra ett gymnasiearbete innom astronomi/astrofysik fick du kontakt med astronom(er) vid Lunds Universitet.
Markera de punkter som du tycker stämmer om den hjälp du fick med formandet och/eller utförandet av ditt gymnasiearbete (välj alla som passar): (required)
Tog du nytta av den hjälp du fick från astronom(er) vid Lunds universitet?
Är du nöjd med den hjälp du fick från astronomerna vid Lunds universitet?
Fick du ett respektfullt och professionellt bemötande när du kom i kontakt med Lunds universitets astronom(er)?
Vilket läsår utförde du ditt gymnasiearbete? (required)
Vilket av följande stämmer med dina (nuvarande) framtdisplaner?
Vilket av följande skulle du rekommendera när det gäller hur astronomerna jobbar med frågor kring gymnasiearbete: