Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

Nils Ryde. Photo.

Nils Ryde

Professor

Nils Ryde. Photo.

Lumen Accipe et Imperti - Föreläsning och motivation

Author

  • Nils Ryde
  • Felix Ryde
  • Tanja Nymark

Editor

  • Malin Irhammar
  • Gunilla Amé
  • Hans Adell

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

Vi problematiserar den kritik mot föreläsningsbaserat lärande vid universitet och högskolor, som är vanlig i dagens pedagogiska diskussioner. Vi baserar vårt arbete på enkätundersökningar och på djupintervjuer av studenter på grundutbildningskurser i fysik vid Lunds universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Vi anser att den rådande bilden av föreläsningens värde bör nyanseras så att man inte bortser från det unikt positiva hos en bra föreläsning. Man bör därför inte förkasta denna pedgogiska metod, utan, väl förberedd, har föreläsningen en viktig och uppskattad roll i inlärningen.

Department/s

  • Lund Observatory

Publishing year

2011

Language

Swedish

Pages

24-30

Publication/Series

Lednings- och kompetensutbildning/CED

Document type

Conference paper

Publisher

LUP

Topic

  • Astronomy, Astrophysics and Cosmology

Conference name

Lunds universitets utvecklingskonferens, 2011

Conference date

2011-10-13 - 2011-10-13

Conference place

Lund, Sweden

Status

Published

Research group

  • Observational and Theoretical Astrophysics

ISBN/ISSN/Other

  • ISBN: 978-91-977974-6-7