Parallax

Alfa Centauri är en av de allra närmaste stjärnorna. Dess avstånd från solen är 4,3 ljusår. Dess parallax är 0,76 bågsekunder. Parallaxen är den vinkel som jordbanas radie skulle uppta, om man kunde betrakta solsystemet från stjärnan. Parallaxen kan mätas från jorden (eller från en satellit som cirklar kring jorden), eftersom parallaxen orsakar en liten ändring i riktningen till stjärnan under årets lopp.

Formel: (avstånd i ljusår) = 3,26 / (parallax i bågsekunder).

Hipparcos mätte parallaxer för tusentals stjärnor med en noggrannhet bättre än 0,001 bågsekund.