Astronomiska avstånd

Astronomiska avstånd utanför solsystemet mäts ofta i ljusår. Ett ljusår är den sträcka som ljuset färdas på ett år. Ljusets hastighet är 300.000 km/s. Så här långt hinner ljuset på olika tider:

            300.000 km på en sekund = 1 ljussekund
               x 60
       = 18.000.000 km på en minut  = 1 ljusminut
               x 60
    = 1.080.000.000 km på en timme  = 1 ljustimme
               x 24
   = 25.920.000.000 km på ett dygn  = 1 ljusdygn
              x 365
= 9.460.800.000.000 km på ett år    = 1 ljusår

Ett ljusår är alltså ungefär 9,5 biljoner km.

(För den noggranne kan tilläggas att den exakta ljushastigheten är 299.792,458 km/s och att ett år bör räknas som 365,25 dygn, eftersom vart fjärde år är skottår. Ett ljusår blir då, avrundat, 9.460.730.472.581 km.)

Avståndet till månen är omkring 1,3 ljussekund, till solen 8,3 ljusminuter, till Pluto drygt 4 ljustimmar, och till den närmaste stjärnan drygt 4 ljusår. Avstånden till de närmaste stjärnorna fås ur parallaxen.