GAIA-satelliten
Mer information:

Vad är astrometri?

GAIA - tekniska data

Om Hipparcos

En jämförelse mellan Hipparcos och GAIA


Andra länkar (på engelska):

GAIA (ESA)

Hipparcos (ESA)

Inst. f. astronomi
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Personal
På gång
Seminarier
Resurser
Länkar
Lunds universitetGAIA: analys av instrumentet

Tack vara Hipparcos har vi nu en mycket bättre bild av hur Vintergatan ser ut i solens närmaste omgivning. (Vilka stjärnor finns där? Hur rör de sig? Hur gamla är de? Hur mycket "mörk" materia finns det förutom de synliga stjärnorna? Osv.) Men Hipparcos kunde mäta noggranna avstånd och rörelser endast ut till ett avstånd av några få hundratal ljusår. Men Vintergatan är mycket större - minst 100.000 ljusår i diameter. För att förstå de processer som ledde till att Vintergatan bildades och ser ut som den gör, behövs detaljerade mätningar inom en mycket större volym än vad Hipparcos gav. Man behöver då en mätnoggrannhet som är omkring 100 gånger bättre än Hipparcos, dvs 10 mikro-bågsekunder (0,00001 bågsekund).

GAIA är namnet på ett satellitprojekt som syftar till den här noggrannheten. Projektet godkändes av den europeiska rymdorganisationen ESA i oktober 2000 och uppskjutningen planeras till omkring 2011. Resultaten kan börja användas av astronomer fem år senare.

Astronomer i Lund deltar i de pågående studierna av GAIA-projektet. Bland annat undersöker vi hur man kan skilja på olika slags stjärnor genom att mäta deras ljusstyrkor i olika våglängdsband. Vidare undersöker vi hur datareduktionerna ska gå till, speciellt när det gäller dubbelstjärnor, där de optiska bilderna av komponenterna delvis går in i varandra.Institutionen för astronomi, Box 43, 22100 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 27
Telefon: 046-22 27300, Fax: 046-22 24614
Ansvarig utgivare: Arne Ardeberg
E-post: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2002-07-11