Bågsekund

Små vinklar mäts ofta i bågsekunder, eller t.o.m. milli-bågsekunder (1/1000 bågsekund). En bågsekund (1") är 1/3600 av en grad. För att få en uppfattning om hur stor en bågsekund är, kan man tänka sig att man betraktar en enkrona på ett avstånd av 5 km. Den upptar då en vinkel på ungefär 1" (mera exakt: 1,03").