Institutionen för astronomi

Inst. för astronomi
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Personal
På gång
Seminarier
Resurser
Länkar
Lunds universitetHMS-kommittén

 • Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik samt Kansli N

  "Kommittéerna har att samordna och följa upp den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet)"
  Mer om uppdraget och organisationen: HMS-kommitténs uppdrag

 • Ledamöter

  Medlemslista
  Kallelser skickas till ordinarie och adjungerade medlemmar.

  Mailing lista hms@astro.lu.se - distribueras till följande:

  gabriele.kalus@fysik.lu.se, bo.soderberg@thep.lu.se, eva@astro.lu.se, maria.larsson@bygg.lu.se, luna@luna.lu.se, ingrid.ekelund@fhv.lu.se, anne.link@fhv.lu.se, claes.nilen@bygg.lu.se, mattias.richter@forbrf.lth.se, prefekt@fysik.lu.se, mattias.ohlsson@thep.lu.se, ragnhild.moller@science.lu.se, ordf@fsektionen.se (Maria Gunnarsson), skyddsombud@fsektionen.se (Helena Hallefjord), andreas.svensson@kansli.lth.se, glufs-hms@luna.lu.se (Elin Sandvik) nat15los@student.lu.se (Leo Östman-stud), bodil.ryderheim@kansli.lth.se

 • Nästa möte

  Torsdag 14 december kl 13.15, Fysicum

  DAGORDNING (om inget annat ärende har anmälts)

 • Protokoll (justerade)

 • Protokoll (ej justerade)

 • Länkar


Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Box 43, 221 00 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 27
Telefon: 46-22 27300, Fax: 46-22 24614
Ansvarig utgivare: Anders Johansen
E-post: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2017-10-04