Välkommen till Eta Carinaes hemsida vid Lunds Universitet


(image credit: Smith/Morse/NASA)


Eta Carinae är en av Vintergatans största stjärnor och den sänder ut lika mycket ljus på 6 sekunder som vår sol strålar på ett helt år. Detta betyder dock inte att Eta Carinae är inne i ett tillstånd av utbrott eller kollaps. I själva verket kan tillståndet karaktäriseras som stjärnans vardagsstrålning och dess normala uppförande. Detta stabila tillstånd avbryts emellertid av perioder med utbrott under vilka Eta totalt ändrar det utskickade ljuset, både vad gäller mängd (magnitud) och energifördelning (spektrum). Vid några tillfällen har dessa utbrott varit riktigt drastiska och gett upphov till den nuvarande formen hos stjärnan och dess omgivning.


Aktuellt: I tidskriften Nature publiseras mätningar av Eta Carinaes spektrum såsom det såg ut 1840 under det stora utbrottet. Detta är möjligt genom att studera ljusekot, dvs ljuset som skickades ut 1840 och sedan studsar på ett moln av damm. Den längre sträckan ljuset färdas gör att det tar längre tid att nå jorden. Från ljuset kan temperaturen på den exploderande stjärnan bestämmas.
Följ händelserna på Augusto Daminelis hemsida www.etacarinae.iag.usp.br med nya spektra varje dag. Se också på Röntgenobservationer av Mike Corcoran med RXTE-satelliten

Vi har publicerat populärvetenskapliga artiklar om Eta Carinae:
Hartman och Johansson, 'Eta Carinae - en döende stjärna' i Forskning & Framsteg, nr1 (2008)
Johansson och Hartman, 'Eta Carinae och dess nebulosa' i Populär Astronomi, nr2 (2007)

Eta Carinae group at Lund Observatory, Lund University