Lund Observatory

department of Astronomy and Theoretical Physics

HMS-kommitén

Fysiska institutionen, Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
samt Kansli N

"Kommittéerna har att samordna och följa upp den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom HMS (Hälsa, Miljö, Säkerhet)"Nästa möte:


Fredagen 9 mars 2017 kl 13:15
Universum, Kansli N
Kallelse skickas till ordinarie och adjungerande medlemar.

Mailing lista: hms@astro.lu.se


Denna distributeras till följande: gabriele.kalus@fysik.lu.se, tobias.ambjornsson@thep.lu.se, eva@astro.lu.se, maria.larsson@bygg.lu.se, luna@luna.lu.se, ingrid.ekelund@fhv.lu.se, anne.link@fhv.lu.se, claes.nilen@bygg.lu.se, mattias.richter@forbrf.lth.se, prefekt@fysik.lu.se, mattias.ohlsson@thep.lu.se, ragnhild.moller@science.lu.se, ordf@fsektionen.se, skyddsombud@fsektionen.se (Helena Hallefjord), andreas.svensson@kansli.lth.se, nat15los@student.lu.se (Leo Ötman-stud), bodil.ryderheim@kansli.lth.se, bengt.meuller@ftf.lth.se, knut.deppert@ftf.lth.se
Page published by: Webmaster |