Inst. för astronomi
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Personal
På gång
Seminarier
Resurser
Länkar
Lunds universitet
Laborationshandledningar

Visuella observationer (ASTA01+ASTA11) [pdf]

Alternativuppgift (om du inte haft möjlighet att utföra observationsövningen under terminen) [pdf]

Observationer av solfenomen
(ASTA11) [pdf], (ASTA01) [pdf]

Alternativuppgift (om du inte haft möjlighet att utföra observationsövningen under terminen)
(ASTA11) [pdf],
(ASTA01) [pdf]

Parallax (ASTA11) [pdf]
Klassifikation av stjärnspektra (ASTA01+ASTA11) [pdf], [ps]
Färg- och magnitudbestämning (ASTA11) [pdf]
teoribilaga [pdf]
handledning till UBV-programmet [pdf]
Avståndsbestämning till cepheider i öppna stjärnhopar (ASTA11) [pdf], [ps]
En resa i solsystemet (ASTA01+ASTA11) [pdf]
Galaxklassifikation (ASTA11) [pdf]
Galaxklassifikation (ASTA01) [pdf]
Tema Avstånd (ASTA11) [pdf]


Institutionen för astronomi, Box 43, 221 00 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 27
Telefon: 46-22 27300, Fax: 46-22 24614
Ansvarig utgivare: Leif Lönblad
E-post: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2007-09-04