Inst. för astronomi
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Personal
På gång
Seminarier
Resurser
Länkar
Lunds universitet
Kursplaner
Syllabi


ORIENTERINGSKURSER
ASTA03 Astronomi: Astronomins grunder - orienteringskurs i astronomi, 7,5 hp [pdf]
Basic Astronomy - Introductory course in astronomy
ASTA04 Astronomi: Livsbetingelser i universum, 7,5 hp [pdf]
Conditions for Life in the Universe
ASTA05 Astronomi: Universum och kvarkarna - orienteringskurs om mikro- och makrokosmos, 7,5 hp [pdf]
The Universe and the Quarks - an Introductory Course on Micro- and Macrocosmos
ASTC02 Astronomi: Människan i universum - den astronomiska världsbilden genom tiderna, 7,5 hp [pdf]
Man in the Universe - A History of Astronomy from Antiquity to Modern Times
GRUNDNIVÅ
ASTA33 Astronomi: Galaxer och kosmologi, 7,5 hp [pdf]
Galaxies and Cosmology
ASTA34 Astronomi: Strålningsprocesser och stjärnatmosfärer, 7,5 hp [pdf]
Radiation Processes and Stellar Atmospheres
ASTB01 Astronomi: Introduktion till astrofysiken, 7,5 hp [pdf]
Introduction to astrophysics
ASTC01 Astronomi: Astrobiologi. Förutsättningar och möjligheter för liv i universum, 7,5 hp [pdf]
Astrobiology. Conditions and Possibilities for Life in the Universe
ASTK01 Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp [pdf]
Astronomy: Bachelor's Degree Project
ASTK02 Astronomi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp [pdf]
Astronomy: Bachelor's Degree Project
AVANCERAD NIVÅ
ASTM12 Astronomi: Högenergiastrofysik, 7,5 hp [pdf]
High energy astrophysics
ASTM13 Astronomi: Dynamisk astronomi, 7,5 hp [pdf]
Dynamical Astronomy
ASTM14 Astronomi: Stjärnornas struktur och utveckling, 7,5 hp [pdf]
Stellar Structure and Evolution
ASTM15 Astronomi: Laboratorieastrofysik, 7,5 hp [pdf]
Laboratory Astrophysics
ASTM18 Astronomi: Observationsteknik och instrumentering, 7,5 hp [pdf]
Observational Techniques and Instruments
ASTM19 Astronomi: Extragalaktisk astronomy, 7,5 hp [pdf]
Extragalactic Astronomy
ASTM20 Astronomi: Planetsystem, 7,5 hp [pdf]
Planetary Systems
ASTM21 Astronomi: Statistiska verktyg i astrofysiken, 7,5 hp [pdf]
Statistical Tools in Astrophysics
ASTM22 Astronomi: Beräkningsastrofysik, 7,5 hp [pdf]
Computational Astrophysics
ASTM31 Astronomi: Examensarbete för masterexamen, 60 hp [pdf]
Astronomy: Master's Degree Project
ASTM41 Astronomi: Specialkurs, 7,5 hp [pdf]
Astronomy: Special Course
ASTM42 Astronomi: Fördjupningskurs, 15 hp [pdf]
Astronomy: Advanced special course
ASTX01 Astronomi: Examensarbete för magisterexamen, 30 hp [pdf]
Astronomy: Master's Thesis
NEDLAGDA/INAKTIVA KURSER
ASTA01 Astronomi: Introduktionskurs , 7,5 hp [pdf]
Introduction to Astronomy
ASTA02 Astronomi: Universums utmaningar – orienteringskurs i modern astronomi, 7,5 hp [pdf]
Secrets of the Universe - An introductory course to modern astronomy
ASTA11 Astronomi: Astronomi och astrofysik, 15 hp [pdf]
Astronomy and Astrophysics
ASTA21 Astronomi: Plasmafysik, 7,5 hp [pdf]
Plasma Physics
ASTM11 Astronomi: Statistiska och numeriska verktyg i astrofysiken I, 7,5 hp [pdf]
Statistical and Numerical Tools in Astrophysics I
ASTM16 Astronomi: Tillämpad optik, 7,5 hp [pdf]
Applied optics
ASTM17 Astronomi: Statistiska och numeriska metoder i astrofysiken II, 7,5 hp [pdf]
Statistical and Numerical Tools in Astrophysics II
ASTA22 Astronomi: Grundläggande optik, 7,5 hp [pdf]
Fundamental Optics
ASTA31 Astronomi: Stjärnatmosfärer, 7,5 hp [pdf]
Stellar atmospheres
ASTA32 Astronomi: Atomär astrofysik, 7,5 hp [pdf]
Atomic Astrophysics


Institutionen för astronomi, Box 43, 221 00 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 27
Telefon: 46-22 27300, Fax: 46-22 24614
Ansvarig utgivare: Leif Lönnblad
E-post: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-21