Lund Observatory

department of Astronomy and Theoretical Physics

Universum och kvarkarna (ASTA05)

Denna kurs ges udda år HT1 HT2 VT1 VT2

Beskrivning

Kursens mål är att, med hjälp av intresseväckande exempel från partikelfysiken och astronomin, ge studerande, med eller utan naturvetenskaplig bakgrund, grundläggande insikter i den naturvetenskapliga begreppsvärlden.

Kursen ä:r en orienteringskurs i modern partikelfysik och kosmologi med fokus på några högaktuella forskningsområden. De moment som behandlas är bl.a.:

  • Grundämnenas uppkomst
  • Universums struktur och utveckling från Big Bang.
  • Begreppen mörk materia och mörk energi.
  • Den kosmiska bakgrundsstrålningen.
  • Effekter av den allmänna relativitetsteorin, t.ex. universums expansion och gravitationslinser.

Kursen ges pä svenska.

Kursen ges vårtermin, udda år men är för tillfället pausad.

Kursansvarig

Sofia Feltzing :  sofia@astro.lu.se

Gösta Gustafson :  gosta.gustafson@thep.lu.se

Page published by: Webmaster |