Lund Observatory

department of Astronomy and Theoretical Physics

Livsbetingelser i universum (ASTA04)

Denna kurs ges HT1 HT2 VT1 VT2

Beskrivning

Kursen behandlar förutsättningar för liv på olika platser i universum. Den inleds med en beskrivning av universums uppkomst och utveckling samt vår nutida universums egenskaper. Vidare diskuteras uppkomsten av solsystemet och förutsättningar för uppkomsten av liv, utvecklingen från organiska byggstenar till levande celler. Livets uppkomst och utveckling på jorden beskrivs och möligheten till liv på andra platser i och utanför vårt solsystem diskuteras.

Normalt ges denna kurs jämna år, men nu är den tills vidare pausad.

Page published by: Webmaster |