Lund Observatory
Research
Education
Library
Staff
Local events
Seminars
Resources
Links
Lund UniversityVälkommen till hemsidan för kursen

ASTA04
Livsbetingelser i universum (7,5 hp)Vårterminen 2014, Onsdagar18:15-20:00
Lundmarksalen, Astronomihuset, Sölvegatan 27, Lund  (hitta hit)

Kurslitteratur:  Bennett, J.O. and Shostak, G.S.: Life in the universe. 3.ed. Pearson, Upper Saddle River 2011. ISBN 9780321747303

Kursansvarig:  Thomas Bensby (tbensby@astro.lu.se)

Föreläsare:
Thomas Bensby - Astronomi      (tbensby@astro.lu.se)

Lars Hederstedt - Mikrobiologi    (lars.hederstedt@biol.lu.se)
Petter Persson - Teoretisk kemi    (petter.persson@teokem.lu.se)
Erik Persson - Praktisk filosofi     (erik.persson@fil.lu.se)
Peter Linde - Astronomi           (peter@astro.lu.se)

Kursplan: ASTA04.pdf

För att få godkänt på kursen krävs:
1. Närvaro vid planetarievisning (alt. godkänd extra inlämningsuppgift)
2. Godkänd inlämningsuppgift
3. Godkänd tentamen

Möjliga betyg på kursen är U, G, VG

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift för de som missade planetarievisningen


Schema nedan med kapitelhänvisningar.
Kolla varje vecka för eventuella ändringar!!

29 jan
Introduktion
                                   
info.pdf
Thomas Bensby

5 feb
Livet på jorden, uppkomsten av liv
(kap 5, 6)                         
slides från föreläsning
Lars Hederstedt

12 feb
Livet på jorden, uppkomsten av liv
(kap 5, 6)                          slides från föreläsning
Lars Hederstedt

19 feb
Sportlovsvecka - ingen undervisning


26 feb
Förutsättningar för liv på jorden och andra planeter i solsystemet (kap 7-10) Petter Persson

5 mar
Solsystemet, CO2-cykeln, exoplaneter (kap 3, 11)
Utdelning av  Inlämningsuppgift
Thomas Bensby

12 mar
Arbetsmarksnadsdag - ingen undervisning

19 mar
Exoplaneter, stjärnor (kap 3. 11) Thomas Bensby

26 mar
Stjärnor, galaxer  (kap 3)
Thomas Bensby

2 apr
Planetarievisningar (kl 18, 19)

Planetariet ligger i Vattenhallen, se länk nedan

http://www.vattenhallen.lth.se/besok_oss/hitta_hit/


Det finns även en enkel karta uppsatt på entren
till astronomiinstitutionen som visar hur man hittar
till Vattenhallen

Kom ihåg att vara i god tid så att föreställningen kan börja kl 18:00 resp kl 19:00
Katrin Ros

9 apr
ALVA Astrobiology week, mån-ons, 18-20 var dag      program16 apr
Påskvecka - ingen undervisning


23 apr
Filosofiska aspekter
Erik Persson

30 apr
Valborgsmässoafton - ingen undervisning

7 maj
Livstecken från jorden, Drakes ekvation
(kap 12-13)
(+frivillig bredvidläsning   "Jakten på liv i Universum", Peter Linde, Karavan förlag, 2013)
Peter Linde

14 maj
Astro

Deadline för Inlämningsuppgift(er)!

Inlämningsuppgift

Inlämningsuppgift för de som missade planetarievisningen
Thomas Bensby

21 maj
SETI, Resan till stjärnorna  (kap 12-13)
(+frivillig bredvidläsning   "Jakten på liv i Universum", Peter Linde, Karavan förlag, 2013)

Peter Linde

28 maj Tentamen 18:00-20:00   (OBS ingen "kvart")
Thomas Bensby
Lund Observatory, Box 43, SE-221 00 Lund, Sweden
Visiting address: Sölvegatan 27
Phone: +46 46 22 27300, Fax: +46 46 22 24614
Publisher: Bengt Söderström
E-mail: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2010-10-06