Lund Observatory

department of Astronomy and Theoretical Physics

Astronomins grunder (ASTA03)

Denna kurs ges HT1 HT2 VT1 VT2

Beskrivning

Kursen är den första i en rad orienteringskurser i modern astronomi. Den är till för alla med allmän behörighet och ger en allmänbildande översikt av astronomin.

Denna kurs behandlar allt frän grunderna till astronomiska observatoner, från hur stjärnhimlen ser ut till solsystemet och dess beståndsdelar. Du kommer att lära dig om stjärnors, galaxers och universums beståndsdelar samt stjärnors, galaxers och universums egenskaper och strukturer.

Under kursen bereds tillä till att observera stjärnhimlen med teleskop.

Kursen ges pä svenska.

I normaltfallet ges kursen varje hösttermin, men är nu tills vidare pausad.

Page published by: Webmaster |