Astronomi
Forskning
Utbildning
Bibliotek
Personal
På gång
Seminarier
Resurser
Länkar
Lunds universitet


Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Studier i astronomi [Kandidat/Master] [Forskarutbildning] [ALVA]


Institutionen för astronomi och teoretisk fysik, Box 43, 221 00 Lund
Besöksadress: Sölvegatan 27
Telefon: 46-22 27300, Fax: 46-22 24614
Ansvarig utgivare: Anders Johansen
E-post: webmaster@astro.lu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-24